Logo

Hjallese Kultur & Forsamlingshus

Hjallese Kultur & Forsamlingshus

Fremtidens kulturhus med sociale fællesskaber:
Visionen er, at skabe lokalt mødested, hvor værdier som fællesskab, frivillighed, viden og læring, og mental sundhed har en central rolle. Hvor vi sammen kan mindske mistrivsel og ensomhed blandt lokalbefolkningen ved at skabe et mødested, hvor man kan mødes på tværs af generationer og skabe nye venskaber og bekendtskaber.

Vores plan
Vi vil omdanne 1.salen der har stået uberørt i 20 år og skabe multi-rum (i.e. et rum, hvor interiør kan flyttes rundt og rummet kan forvandle sig alt efter hvad der er af behov), hvor der skal være plads til forskellige aktiviteter, der favner bredt på tværs af generationer dvs. børnefamilier, ældre, seniorer, yngre mænd og kvinder såvel som lokale foreninger og virksomheder.

Fællesskabende aktiviteter som fællesspisning, lektiecafé, kreative workshops, foredrag, dialog klubber, spil- og filmaftner, bevægelse og motion. miljø dag ect., der skal drives af frivillige ildsjæle i lokalområdet.

Det vil være fantastisk, hvis andre kan se os som rollemodel i forbindelse med at skabe fremtidens kulturhus for de kommende generationer gennem innovativt mindset.

FN’s verdensmål
Vi kommer ikke uden om bæredygtighed jf. FNs verdensmål, og skabe et energirigtigt og bæredygtigt kulturhus med kulturelle og sociale muligheder for lokalområdet. Ved at gøre huset mere energivenligt kan det bevares og komme de fremtidige generationer til gode. Det giver mulighed for, understøtte socialt ansvar dvs. tage hånd om hinanden i lokalområdet gennem en fælles indsats, og vide at alle har en vigtig rolle.

Det nye Hjallese kulturhus skal være et åbent og inkluderende miljø med plads til alle, hvor der tages hånd om fællesskabet og de sociale relationer i lokalområdet. Ligeledes kan vi inddrage lighed i sundhed, hvor der er plads til alle, og alle skal have mulighed for at kunne deltage i husets aktiviteter og arrangementer.

Målet er at styrke den mentale sundhed ved at mindske mistrivsel og ensomhed i lokalsamfundet. Det vil vi gøre ved at skabe sociale fællesskaber i lokalområdet, hvor folk bliver inviteret ind og har mulighed for at blive set og hørt.