Odense Boligselskab

Repræsentantskabets medlemmer består af 2 personer valgt i hver afdeling samt boligselskabets bestyrelse