Ordensregler

Brandts Klædefabrik er privatejet, og en del af området er ejet i partnerskab med Odense Kommune. 
Området er åbent for offentligheden året rundt og bør bruges hensynsfuldt og med respekt for andre besøgende. 

For at sikre, at området er behageligt for alle, herunder gæster, lejere, beboere og aktører, er det vigtigt at følge de gældende ordensregler. 
Manglende overholdelse af ordensreglerne eller uhensigtsmæssig adfærd kan resultere i bortvisning fra området. 

Hvis du har spørgsmål til de
gældende ordensregler, er du velkommen til at kontakte os:

Områdechef, 
Rikke From Larsen
Tlf. 22840885 
rikke@brandtsklaedefabrik.dk