Odense Boligselskab

Bestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse og ansvaret for driften.

Organisationsbestyrelsen består af:

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Medarbejderrepræsentant er: